Toezicht houden hero image

Toezicht houden

Toezicht kinderopvang 

GGD Haaglanden houdt toezicht op de kwaliteit van kinderopvang in de negen gemeenten in onze regio. Tijdens de bezoeken inspecteren we zaken als veiligheid, klachtenregeling en pedagogische kwaliteit. Ook bekijken we of er voldoende geschoolde beroepskrachten aanwezig zijn voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen. Daarnaast beoordelen we of gastouderbureaus de aangesloten gastouders goed begeleiden en informeren. Door veranderingen in de wettelijke eisen die gelden voor Voorschoolse Educatie (VE) komt het toezicht op de kwaliteit van voorschoolse educatie meer bij de GGD te liggen. 

Sinds 2012 vindt er risicogestuurd toezicht plaats bij kindercentra. Dit zijn inspecties gebaseerd op een risicoprofiel. In 2022 is de pilot ‘Flexibel toezicht’ gestart. 

Toezicht WMO 

GGD Haaglanden houdt toezicht op de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit doen wij in de negen gemeenten van regio Haaglanden, plus Lansingerland en Voorschoten.  

We passen verschillende vormen van toezicht toe, afhankelijk van de situatie. Dit varieert van calamiteiten- en signaalonderzoek tot preventieve bezoeken. Hierbij hanteren we voor calamiteitsonderzoeken de Prisma-light methodiek. Prisma staat voor Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis, een retrospectieve methode om incidenten te analyseren en in de toekomst te voorkomen.  

In 2022 hebben we een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd met zorgaanbieders.