Gezonde leefomgeving

GGD Haaglanden adviseert inwoners, bedrijven en gemeenten over gezondheid in de directe leefomgeving zoals vocht en schimmel, ongedierte, koolmonoxide, asbest, stank en geluidsoverlast. Ook bevorderen we een veilige en hygiënische omgeving. 

Milieu en gezondheid

We behandelen meldingen en vragen van inwoners over milieufactoren in hun woonomgeving die van invloed kunnen zijn op de gezondheid. In 2022 zijn er meldingen gekomen over uiteenlopende onderwerpen zoals binnenmilieu (vocht en schimmel, ventilatie, koolmonoxide), laagfrequent geluid en geurhinder. 

Afbeelding
Mileu en Gezondheid

Advisering aan gemeenten 

GGD Haaglanden adviseert en ondersteunt gemeenten bij onder andere omgevingsbeleid, individuele bouwplannen, lood in kraanwater, bodemverontreiniging en de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging en geluidhinder. Er is proactief aandacht gegeven aan actuele thema's waar door middel van preventie gezondheidswinst is te boeken. Zoals luchtkwaliteit, klimaat en advisering bij ruimtelijke plannen.

Er zijn in 2022 bijna 200 adviezen aan gemeenten gegeven. Naar aanleiding van de regionale kernboodschap over luchtkwaliteit heeft de GGD extra ingezet op de regionale samenwerking op het gebied van luchtkwaliteit. In 2022 is een start gemaakt met het opbouwen van een netwerk. Hier worden wensen en mogelijkheden verkend met onderzoek naar de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging op regionale schaal. 

Technische hygiënezorg 

GGD Haaglanden beschermt de gezondheid van inwoners door het bevorderen van een veilige en hygiënische omgeving bij instellingen en voorzieningen. Dit doet de GGD door vragen en klachten te behandelen, ongewenste situaties te signaleren en advies te geven aan gemeenten, instellingen en inwoners. De Technische Hygiënezorg heeft verschillende opvanglocaties voor vluchtelingen bezocht en we hebben advies op maat gegeven aan verschillende gemeenten en het COA.  

Tatoeage- piercing- en permanente make-up studio’s en seksinrichtingen 

De werkzaamheden met betrekking tot het (gemeentelijk) vergunningstraject van tatoeage-, piercing- en permanente make-up studio’s en de hygiëne-inspecties van seksinrichtingen zijn volgens planning verlopen. In 2022 is bij de tatoeage-, piercing- en permanente make-up studio’s extra aandacht gegeven aan de nieuwe Europese richtlijn die is ingegaan per 1 januari 2022. Bij de hygiëne-inspecties van seksinrichtingen is extra aandacht gegeven aan ventilatie. 

Afbeelding
Tattoo