Infectieziekten en vaccinaties

Infectieziektebestrijding

GGD Haaglanden spoort infectieziekten op, behandelt deze en voorkomt dat ze zich verder verspreiden. We verzorgen vaccinaties en geven voorlichting om het risico op infectieziekten te verkleinen. Een groot deel van de werkzaamheden stond in 2022 in het teken van het coronavirus en de monkeypox. Daarnaast zijn reguliere taken uitgevoerd, zoals het verwerken van de andere meldingsplichtige ziekten en het infectieziektespreekuur. 

Vragen over infectieziekten

Naast de bestrijding van infectieziekten is preventie een belangrijke taak. In 2022 zijn er diverse vragen van burgers en instellingen beantwoord en gaven we adviezen om (her)infecties te voorkomen. Dit doen we bijvoorbeeld door huisbezoeken af te leggen. De vragen zijn uiteenlopend over onder andere scabiës, mazelen, zikavirus, vaccinaties, besmettingsaccidenten en bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). 

Tuberculosebestrijding

GGD Haaglanden zorgt voor voorlichting over de bestrijding en behandeling van tuberculose. We nemen waar nodig maatregelen en geven gemeenten en instellingen adviezen om verdere verspreiding te beperken. 

Het absolute aantal tuberculosepatiënten blijft gemiddeld stabiel en passend binnen een geleidelijk dalende trend. Dit komt overeen met de situatie in Nederland en andere ontwikkelde landen in de wereld. Ondanks deze dalende trend blijft het belangrijk om tuberculose in Nederland en binnen onze regio goed te bestrijden. Zodat het aantal tuberculosepatiënten steeds verder afneemt en deze patiënten veilige, toegankelijke en kwalitatief goede zorg kunnen krijgen. Tuberculose is wereldwijd nog steeds de twee na grootste infectieziekte. Via reizen en immigratie blijft de ziekte Nederland (en onze regio) binnenkomen. Dit vraagt om een zichtbare en efficiënte inrichting van onze bestrijding, inclusief een intensivering van onze preventieactiviteiten.

De GGD heeft in 2022 ruim 6.430 cliënten onderzocht op tuberculose bij een totaal van 9.411 cliëntcontacten uit de hele regio. Door middel van screening en contactonderzoek zijn er regiobreed  68 patiënten met een tuberculosebesmetting gediagnosticeerd en 66 patiënten met een latente tuberculosebesmetting (LTBI) behandeld.  

Afbeelding
Tuberculose

Reizigersadvies en vaccinaties

De afdeling reizigersadvies en -vaccinaties (RAVC) gaf gezondheidsadvies en vaccinaties aan reizigers en speciale beroepsgroepen, onder meer zorgprofessionals. Daarnaast was er vraag naar (advies over) vaccinaties op maat. Dit zijn vaccinaties voor leeftijdsgroepen die buiten het Rijksvaccinatieprogramma vallen. Denk hierbij aan meningokokken ACWY, kinkhoest en gordelroos.

We hebben in 2022 onze expertise op het gebied van de ‘Vaccinaties op maat’ verder ontwikkeld. Naast deze werkzaamheden is er door de afdeling een bijdrage geleverd aan het vaccineren in het kader van de bestrijding van coronavirus en de monkeypox.  

In vergelijking met 2020 en 2021 is het aantal vaccinaties toegenomen. Het is nog niet op het niveau van voor de coronacrisis.

Indicator Realisatie 2020  Realisatie 2021  Realisatie 2022
Consulten  5.831  3.549  8.291
Gegeven vaccinaties  7.252  3.883  11.840