Bannerfoto voorwoord jaarverslag GGD Haaglanden

Jaarverslag GGD Haaglanden 2022

Samen met de negen gemeenten en een groot aantal samenwerkingspartners hebben wij ons in 2022 ingezet voor een gezonde leefstijl in een gezonde en veilige leefomgeving voor alle inwoners van de regio Haaglanden. Meer nog dan in vorige jaren deden we dat vanuit een integrale blik op preventie, als voorvechter voor gelijke kansen op gezondheid. In samenwerking met de negen gemeenten in de regio Haaglanden en gezondheidsinstellingen hebben wij ons werk met volle overgave uitgevoerd.

De aanhoudende coronapandemie in 2022 en de uitbraak van Monkeypox hebben bewezen dat infectieziekten een grote invloed hebben op de maatschappij. Dit heeft ons geleerd dat het belangrijk is dat we infectieziektebestrijding in Nederland op orde moeten hebben én houden. Versterking van de infectieziektebestrijding is voor GGD Haaglanden een belangrijk speerpunt.

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne met de vluchtelingenstroom tot gevolg, hebben wij, in samenwerking met de gemeente Den Haag, bijgedragen aan een aanmeldcentrum en op verschillende vlakken vanuit onze expertise geadviseerd en geïnformeerd aan gemeenten, opvanglocaties en vluchtelingen uit Oekraïne.

In ons jaarbericht nemen wij u kort mee in wat wij in 2022 hebben bereikt, naast ons dagelijkse werk op het gebied van onder andere gezonde leefomgeving, epidemiologie, gezondheidsbevordering, seksuele gezondheid, toezicht kinderopvang, algemene infectieziektebestrijding, tbc, reizigersvaccinatie, publieksinformatie, beleidsadvisering, forensische geneeskunde en ambulancezorg.

Wij zijn trots op onze medewerkers, gemeenten en samenwerkingspartners die dit alles mede mogelijk hebben gemaakt. In 2023 staan wij weer paraat om ons werk voort te zetten en ons in te zetten voor de gezondheid van de 1,1 miljoen inwoners van de regio.

Portret Annette de Boer

Annette de Boer 
Directeur Publieke gezondheid

Inhoudsopgave