Bannerfoto hoofdstuk terugblik corona

Terugblik corona

In het voorjaar van 2020 werd de wereld opgeschrikt door de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Deze uitbraak ontwikkelde zich tot een pandemie met enorme gevolgen voor de volksgezondheid. De pandemie ontwikkelde zich grillig. In de eerste maanden van 2022 ontstond nog een grote piek. Deze is gevolgd door beperkte golfjes in het voorjaar en (vroege) najaar. Een grote winterpiek bleef gelukkig uit. 

Afbeelding
Corona - Kuipers

Testen en vaccineren

Tijdens de vaccinatiecampagnes is de inzet sterk opgevoerd. De testvraag bij de GGD nam snel af na het besluit van het ministerie dat de antigeen zelftest voor de grootste doelgroep als voldoende wordt beschouwd. GGD Haaglanden bleef in 2022 steeds flexibel ingespeeld op de variërende test- en vaccinatiebehoefte voor de aanpak van corona.

Pandemische paraatheid onder de loep

De pandemie lijkt eind 2022 in de eindfase te zijn gekomen. Dit is mede te danken aan de getroffen maatregelen. Het aanbreken van deze fase is aanleiding om de werkzaamheden omtrent corona geleidelijk af te bouwen. Het blijft hierbij van belang alert te blijven op pandemische risico’s. Deze paraatheid vraagt om de juiste monitoring, voorlichting en eventuele gedrags- en hygiënemaatregelen passend bij het publiek.   

De coronacrisis en de inzichten die zij heeft opgeleverd zijn een van de redenen om de pandemische paraatheid te herijken. Dit gaat hand in hand met de organisatorisch samenhang waarin dit wordt georganiseerd. De afdeling Algemene Infectieziektebestrijding (AIB) heeft hier een toonaangevende rol in.

Afbeelding
Hoofdstuk terugblik corona