Oekraïne - kind voor raam

Oekraïne

Opvang vluchtelingen

In februari 2022 brak de oorlog in Oekraïne uit met grote wereldwijde gevolgen. Ontheemden zijn ook Nederland binnengestroomd op zoek naar een veilig onderkomen. Gemeenten in regio Haaglanden dragen verantwoordelijkheid om deze mensen op te vangen.

De Broodfabriek in Rijswijk is door GGD Haaglanden snel ingericht tot aanmeldcentrum. De ervaring die is opgedaan in de coronabestrijding heeft bijgedragen om het aanmeldcentrum snel op te bouwen en te laten functioneren. Reguliere diensten van GGD Haaglanden zijn in maart 2022 ingezet rondom de opvanglocaties vanuit de ambitie ‘gelijke kansen op een goede gezondheid’.

Psychosociale hulp

De GGD heeft in 2022 een adviserende en informerende rol naar de gemeenten over het vormgeven van psychosociale en emotionele ondersteuning voor ontheemden uit Oekraïne op de opvanglocaties. Psychosociale hulpverlening wordt inmiddels opgevangen door de reguliere zorg. De gemeente Den Haag geeft nog invulling aan een beperkte inzet voor zorgcoördinatie. 

Inspectiebezoeken 

In eerste instantie lag de focus grotendeels op het inspecteren van locaties door de Technische Hygiënezorg (THZ) om de opvanglocaties snel op te zetten. De behoefte aan adviezen en informatie over infectieziektebestrijding is vervolgens gegroeid.

De gemeenten brengen ontheemden voor kortere en langere termijn onder op verschillende typen locaties. Afhankelijk van de locatie bepaalt de GGD wanneer de inspectie plaatsvindt en of er noodzaak is een nieuw bezoek te brengen. Eind 2022 zijn de inspecties uitgevoerd.

Corona

Op aanvraag van gemeenten zijn er coronavaccinaties op locatie verzorgd. Kleine uitbraken op locaties zijn goed opgevangen. Ook heeft de GGD een rol gespeeld bij enkele informatiebijeenkomsten die door gemeenten zijn opgezet voor de Oekraïners. Er is hiernaast contact opgebouwd met locaties waar spreekuren voor corona en andere infectieziekten zijn gehouden.

De GGD heeft een beleid ontwikkeld voor het voorkomen en effectief kunnen beheersen van mogelijke uitbraken op de opvanglocaties. Afdeling Infectieziekteberstrijding heeft acht opvanglocaties bezocht om te informeren over het handelen bij (vermeende) infecties. Er is informatiemateriaal opgesteld en vertaald voor de locaties. Ook heeft de GGD een rol gespeeld bij vijf informatiebijeenkomsten die door gemeenten zijn opgezet voor de Oekraïners.

Afbeelding
Oekraïne - handen