GGD als crisisorganisatie

Bij rampen en crisis is de GGD 24/7 bereikbaar, beschikbaar en inzetbaar. Het GGD Rampenopvangplan (GROP) beschrijft hoe we ons inhoudelijk hierop voorbereiden en hoe we omgaan met dergelijke situaties. Er zijn altijd piketfunctionarissen van GGD Haaglanden bereikbaar en zo nodig onmiddellijk inzetbaar. 

Gedurende het jaar 2022 zijn in totaal 17 meldingen opgepakt en afgehandeld. Dit waren onder meer meldingen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de uitbraak van de monkeypox. 

In 2022 zijn de bestaande crisisplannen van GGD Haaglanden geactualiseerd en is het concept van een Integraal Crisisplan opgesteld.