GGD Haaglanden in vogelvlucht hero image

GGD Haaglanden in vogelvlucht

GGD Haaglanden werkt voor meer dan 1.1 miljoen inwoners in een gebied van ruim 450 km². Negen gemeenten, variërend van grote stad, 100.000-plus steden met een grote bevolkingsdichtheid, tot landelijke dorpskernen in een agrarisch gebied vormen de regio. Een regio met een hoge bevolkingsdichtheid, agrarische activiteiten, (zware) industrie, dienstverlening en toerisme. Met de regeringszetel, het Koninklijk Huis en de ambassades binnen haar grenzen en (daarmee) een sterke nationale en internationale functie. Met intensieve verkeersstromen, met transport van grote aantallen personen en goederen, over het spoor en over de vele drukke (snel)wegen. De verwachting is dat de bevolking in de komende jaren groeit, wat bijvoorbeeld leidt tot verdichting van de gebouwde omgeving. 

Gemeenten, zorgverleners en zorgverzekeraars zijn steeds meer op elkaar aangewezen om preventie, zorg en ondersteuning met elkaar te verbinden. In deze ontwikkeling staat GGD Haaglanden voor betrouwbare publieke gezondheid.

Continu verbeteren staat centraal bij de afhandeling van onder andere klachten en Veilig Incident Meldingen (VIM). Door middel van interne audits houden we zicht op onze processen. We delen regelmatig kennis met elkaar tijdens interne bijeenkomsten en workshops.

We zijn een erkend opleidingsinstituut. Als onderdeel van onze maatschappelijke rol leiden we elk jaar artsen Maatschappij en Gezondheid op. Daarnaast hebben we stagiaires van diverse opleidingen gerelateerd aan Publieke Gezondheid.